top of page

O forum

Szanowni Państwo,
 
Nasza konferencja jest znakomitą okazją, aby poznać zmiany w regulacjach zarówno rachunkowych jak i  podatkowych, jakie obowiązują w 2018 roku  oraz  zaczną obowiązywać od 2019 i zastosować je w firmowej praktyce. Istotnie zmienią się przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. W czasie Forum wybitni eksperci omówią nie tylko zmiany w ustawie o VAT, ale także zmiany w podatkach od osób prawnych i fizycznych.
Podczas spotkania Eksperci przedstawią jaki wpływ mają na sprawozdanie finansowe zmiany w ustawie o rachunkowości oraz KSR, raport zintegrowany a sprawozdanie finansowe. W latach 2018 oraz 2019 czekają nas duże zmiany wynikające z wejścia w życie nowych standardów dotyczących  rozpoznawania przychodów, umów leasingowych oraz rachunkowości zabezpieczeń w PSR i MSSF9. Od ich omówienia zaczniemy konferencję, poświęcając tym właśnie zagadnieniom szczególnie dużo miejsca.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie przepisom podatkowym dotyczącym m.in. rozliczeniom  VAT 2018, omówieniem najbardziej ryzykownych transakcji. Poruszony zostanie  także temat  należytej  staranności  – jak zachować prawo do odliczenia VAT i stawkę 0 %?
 
Wskażemy najistotniejsze planowane zmiany w CIT i PIT dotyczące dokumentacji TP oraz  wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami dla pracowników w przychodach pracownika  i kosztach pracodawcy – powiemy jakie pułapki czekają na podatników oraz świadczeniom na linii pracodawca pracownik.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum, po merytorycznej dyskusji, zaprosimy Państwa na spektakl do teatru.
 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w X Forum Rachunkowości i Podatków.

bottom of page